Menjadors escolars

El menjador escolar és quelcom més que un espai on els alumnes satisfan les seves necessitats alimentàries. Els usuaris i usuàries d'aquest servei es troben en una etapa vital on s'ha de garantir una dieta equilibrada i adequada que n'afavoreixi el creixement; on l'assoliment d'hàbits i actituds és fonamental per al seu desenvolupament personal i on s'han d'assumir els valors de companyerisme, respecte i tolerància.

El servei de menjador escolar s'ha d'entendre com un espai de lleure educatiu que fomenti la salut, els hàbits i els valors socials.

Oferim:

  • Servei de càtering
  • Monitors de menjador