Activitats esportives

Comptem amb una cartera de monitors especialitzats en activitats esportives formats a partir de cicles i altres cursos adequats per la pròpia activitat, per treballar una competitivitat sana, un bon comportament en el joc, saber treballar en equip, etc... una educació en l’esport on l’esport també educa.

Les activitats que estem especialitzats en dur a terme són les següents:

  • Iniciació a l’esport
  • Futbol
  • Bàsquet
  • Voleibol
  • Handbol
  • Bàdminton
  • Criquet
  • Patinatge