Casals

Els Casals que es realitzen en els períodes d’estiu, nadal i setmana santa tenen l’objectiu que els infants puguin viure el temps de lleure amb sentit; treballar el temps de joc educant amb valors i aptituds humanes. També volen ser una eina al servei dels pares, ajudant-los en la seva conciliació familiar-laboral adaptant-se a la realitat del moment.

Els casals parteixen d’un centre d’interès definit, on a partir d’aquí es treballaran diferents conceptes, jocs i tallers que es barrejaran per acabar vivint “una gran aventura”. Cada centre d’interès potenciarà en els infants diferents habilitats i aptituds.

Els centres d’interès desenvolupats per els professionals d’Eduk-B són els següents: Llegir més

Els Pirates

A través de la màgia, del misteri, l’aventura i les característiques d’aquests singulars personatges els infants aprendran valors i aptituts que potenciaran la seva capacitat d’imaginació.

El circ

El món del circ sempre desperta la curiositat de tothom. Amb activitats originals i tallers espectaculars els infants treballaran la seva psicomotricitat fina/activa i de coordinació a través de malabars, tallers de xanques,...

Les olimpíades

Aprofundint des dels inicis de l’esport fins al dia d’avui, els infants practicaran tot tipus d’esports, des dels més coneguts fins als més peculiars de cada continent, entenent com a fil conductor i motivador els mateixos esports i els seus valors de solidaritat i col•lectivitat.

Els detectius

Amb divertits jocs de pistes, els infants investigadors descubriran diferents jocs, esports, manualitats i tradicions de diferentes ciutats i cultures que els ajudarà a resoldre el gran misteri. Les diferents activitats faran treballar la capacitat d’observació i atenció.

L’Edat Medieval

Qui no ha volgut mai viatjar en la màquina del temps? Amb l’Edat Medieval els infants descobriran un món desconegut, on les històries fantàstiques de guerrers i monstres donaran pas a tallers artesanals, jocs antics i danses de cavallers i princeses.

Llums, càmera, acció!!!

Com si fossin actors de Hollywood, els infants seran protagonistes de la seva pròpia història, desenvolupant la seva imaginació, deixant enrere la vergonya tot descobrint les seves dots d’artista.

La volta al món

Els infants coneixeran diferents països, ètnies i cultures a través de l’aventura, el joc, els tallers, les danses i cançons. Cada país els farà créixer el sentit del respecte i tolerància en vers a totes les cultures, ja siguin les més properes com les més desconegudes.A part dels centres d’interès ja desenvolupats per l’equip d’Eduk-B, la nostra experiència fa que ens poguem adaptar a qualsevol dinàmica i centre d’interès que se’ns pugui demanar, estudiant cada cas per tal de trobar les activitats, tallers i jocs més adequats.